SEKILAS INFO
16-07-2021
  • 3 tahun yang lalu / Terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  • 4 tahun yang lalu / Terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
12
Mar 2021
0

TELAAH TRILOGI PERGERAKAN IPNU

Belajar, berjuang, serta bertaqwa merupakan trilogi pergerakan IPNU sebagai organisasi keterpelajaran yang harus mengedepankan keilmuan. Keilmuan dalam IPNU menjadi sebuah landasan dalam bersikap. Selain keilmuan, landasan sikap yang harus dimiliki IPNU adalah prestasi dan juga kepeloporan. Menjunjung nilai-nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Serta kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat.Secara sederhana...
12
Mar 2021
0