SEKILAS INFO
13-07-2021
  • 3 tahun yang lalu / Terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  • 4 tahun yang lalu / Terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
14
Mar 2021
0

CYBERBULLYING SEBAGAI DAMPAK NEGATIF DARI ERA DISRUPSI

Di era disrupsi seperti saat ini, dimana banyak perubahan terjadi sedemikian tidak terduga, mendasar dan hampir dalam semua aspek kehidupan. Dunia hari ini sedang menghadapi fenomena dimana pergerakan dunia tidak lagi berjalan linear. Tatanan baru hadir menggantikan tatanan lama yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Disrupsi menginisiasi lahirnya model interaksi baru yang lebih inovatif dan massif. Cakupan perubahannya luas...
12
Mar 2021
0
27
Feb 2021
0

KOLABORASI Pelajar NU Purwakarta melalui Gerakan Teras Pelajar

Peluncuran gerakan Teras Pelajar oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama telah dilaksanakan pada kamis tanggal 01 maret 2020 tepatnya pada hari Sumpah Pemuda. Aswandi Ketua umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa Teras Pelajar merupakan aksi nyata untuk menjawab tantangan permasalahan dikalangan pelajar-pelajar Indonesia. Di masa pandemik, dampak covid yang sangat luar biasa bisa dirasakan oleh seluruh pelajar Indonesia...
3
Nov 2020
0

PRINSIP PERJUANGAN IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

PRINSIP PERJUANGANIKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA Manusia adalah hamba Allah (abdullah) dan sekaligus pemimpin (khalifatullah fil ardh). Sebagai hamba, kewajibanya adalah beribadah, mengabdi kepada Allah SWT, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagai khalifah, tugasnya adalah meneruskanrisalah kenabian, yakni mengelola bumi dan seisinya. Keduanya terkait, tidak terpisah, dan saling menunjang. Mencapai salah satunya, dengan mengabaikan yang lain, adalah kemustahilan. Menjadi...