SEKILAS INFO
14-07-2021
  • 3 tahun yang lalu / Terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  • 4 tahun yang lalu / Terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
16
Mar 2021
0

Eksistensi Bukan Prioritas Organisasi

Saya Ai nurhayati anak kedua dari 3 bersaudara,lahir di purwakarta pada 5 Februari 2003 orang orang biasa memanggil saya pekok,nama yang asing namun sering malas jika ada yang bertanya apa artinya,lahir dalam keluarga yang sederhana namun ditakdirkan jadi anak manja,mungkin dilatarbelakangi oleh keadan fisik yang lemah,menjadi salah satu bagian kader di IPPNU ini tentunya menjadi sebuah kebanggan tersendiri sebab bagi...
14
Mar 2021
0

CYBERBULLYING SEBAGAI DAMPAK NEGATIF DARI ERA DISRUPSI

Di era disrupsi seperti saat ini, dimana banyak perubahan terjadi sedemikian tidak terduga, mendasar dan hampir dalam semua aspek kehidupan. Dunia hari ini sedang menghadapi fenomena dimana pergerakan dunia tidak lagi berjalan linear. Tatanan baru hadir menggantikan tatanan lama yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Disrupsi menginisiasi lahirnya model interaksi baru yang lebih inovatif dan massif. Cakupan perubahannya luas...
12
Mar 2021
0

TELAAH TRILOGI PERGERAKAN IPNU

Belajar, berjuang, serta bertaqwa merupakan trilogi pergerakan IPNU sebagai organisasi keterpelajaran yang harus mengedepankan keilmuan. Keilmuan dalam IPNU menjadi sebuah landasan dalam bersikap. Selain keilmuan, landasan sikap yang harus dimiliki IPNU adalah prestasi dan juga kepeloporan. Menjunjung nilai-nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Serta kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat.Secara sederhana...
12
Mar 2021
0
27
Feb 2021
0

KOLABORASI Pelajar NU Purwakarta melalui Gerakan Teras Pelajar

Peluncuran gerakan Teras Pelajar oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama telah dilaksanakan pada kamis tanggal 01 maret 2020 tepatnya pada hari Sumpah Pemuda. Aswandi Ketua umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa Teras Pelajar merupakan aksi nyata untuk menjawab tantangan permasalahan dikalangan pelajar-pelajar Indonesia. Di masa pandemik, dampak covid yang sangat luar biasa bisa dirasakan oleh seluruh pelajar Indonesia...
3
Nov 2020
0

PRINSIP PERJUANGAN IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

PRINSIP PERJUANGANIKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA Manusia adalah hamba Allah (abdullah) dan sekaligus pemimpin (khalifatullah fil ardh). Sebagai hamba, kewajibanya adalah beribadah, mengabdi kepada Allah SWT, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagai khalifah, tugasnya adalah meneruskanrisalah kenabian, yakni mengelola bumi dan seisinya. Keduanya terkait, tidak terpisah, dan saling menunjang. Mencapai salah satunya, dengan mengabaikan yang lain, adalah kemustahilan. Menjadi...