SEKILAS INFO
13-07-2021
  • 3 tahun yang lalu / Terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  • 4 tahun yang lalu / Terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
30
Nov 2020
0

Harta, Tahta, Latihan Kader Muda

Dalam upaya mencetak kader yang berkualitas dan berdedikasi, Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Purwakarta menggelar Latihan Kader Muda (Lakmud) Angkatan I 2020. Kegiatan lakmud ini dilaksanakan pada hari jum’at-minggu, 27-29 November 2020 dibagi II angkatan, dimana angkatan ke I dilaksanakan di Pondok Pesantren Benteng Madani Campaka di ikuti oleh...
23
Nov 2020
0

Peringatan Maulid Nabi PK IPNU-IPPNU Cipulus

Peringatan Maulid Nabi PK IPNU-IPPNU Cipulus – PK IPNU-IPPNU Cipulus Pada Ahad 22 November 2020, Pimpinan Komisariat IPNU – IPPNU Al- Hikamussalafiyah Cipulus mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini sudah menjadi agenda tahunan PK IPNU – IPPNU Cipulus, yang mana diadakan di Pondok Pesantren Cipulus. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Komisariat IPNU IPPNU Cipulus, PC IPNU IPPNU...
3
Nov 2020
1

Cara Berfikir, Bersikap, Dan Bertindak Bagi Warga Nahdliyin.

1.CARA BERFIKIRCara berfikir menurut IPNU sebagai manifestasi ahlussunah wal jama’ah adalah cara berfikir teratur dan runtut dengan memadukan antara dalilnaqli (yang berdasar al-Qur’an dan Hadits) dengan dalil aqli (yang berbasis pada akal budi) dan dalil waqi’i (yang berbasis pengalaman). Karena itu, disini IPNU menolak cara berpikir yang berlandaskan pada akal budi semata, sebagaimana yang dikembangkan kelompok pemikir bebas (liberal thinkers)...
3
Nov 2020
0

Sejarah IPNU

IPNU adalah Badan Otonom yang bergerak sebagai garda terdepan kaderisasi Nahdlatul Ulama di tingkat pelajar dan santri. Terdapat beberapa aspek yang melatar belakangi berdirinya organisasi IPNU antara lain: Pertama, Aspek Ideologis, yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berhaluan Ahlussunnah wal jama’ah sehingga perlu dipersiapkan kader-kader penerus perjuangan NU dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara....
3
Nov 2020
0

PRINSIP PERJUANGAN IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

PRINSIP PERJUANGANIKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA Manusia adalah hamba Allah (abdullah) dan sekaligus pemimpin (khalifatullah fil ardh). Sebagai hamba, kewajibanya adalah beribadah, mengabdi kepada Allah SWT, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagai khalifah, tugasnya adalah meneruskanrisalah kenabian, yakni mengelola bumi dan seisinya. Keduanya terkait, tidak terpisah, dan saling menunjang. Mencapai salah satunya, dengan mengabaikan yang lain, adalah kemustahilan. Menjadi...